Robur International
Iekārtu
katalogs
katalogs
lejupielādei
+371 67 45 99 15
Kr. Valdemāra iela 118-515, Riga, LV-1013, Latvija

Pārraudzības montāža un sagatavošana nodošanai ekspluatācijā

Apjomīga ekspluatācijas sagatavošanas darbu pieredze un darbu veikšana stingrā kontroles uzraudzībā, kas garantē minimālus ekspluatācijas sagatavošanas posma termiņus un jebkādu piegādes procesā radušos darbības traucējumu novēršanu.

Galvenie pārraudzības montāžas darbu posmi

  • Iekārtu sastāvdaļu salikšana un samontēšana gadījumos, kad darbgaldu transportēšanas prasības paredz to demontāžu.
  • Komunālo pakalpojumu pieslēgšana (elektroenerģija, saspiestais gaiss, ūdens utt.) izmantojot Pasūtītāja materiālus (strāvas padeves kabeļus, stiprinājumus, šļūtenes utt.).
  • Iekārtas iestatījumu uzstādīšana un noregulēšana.
  • Iekārtas darba gatavības pārbaude, darbinot to tukšgaitā un darba režīmā, un pārbaudot darba īpašību atbilstību aprakstā uzrādītajām.
  • Detaļu paraugu izgatavošana testēšanas nolūkā, izmantojot iekārtas funkcijas (atsevišķos gadījumos iespējama detaļu izgatavošana saskaņā ar Pasūtītāja rasējumiem un prasībām).
  • Konsultācijas un instruktāža Pasūtītāja personālam visos jautājumos, kas saistīti ar iekārtu ekspluatāciju un tehnisko apkopi.
scroll arrrow