Robur International
Iekārtu
katalogs
katalogs
lejupielādei
+371 67 45 99 15
Kr. Valdemāra iela 118-515, Riga, LV-1013, Latvija

Diagnostika

„Robur International” tehniskie speciālisti izmanto mūsdienīgas diagnostikas metodes, pārbaudot iekārtas ar CNC ciparu vadības programmām (t.sk. izmantojot precīzijas instrumentus un aprīkojumu), tiek veikta:

 • Darbvietas optimizācija projektēšanas posmā.
 • Darbgalda parametru pārbaude, kontrolējot atbilstību dotajiem raksturlielumiem.    
 • Elektrotīkla enerģijas kvalitātes mērīšana.
 • Iekārtas kompleksā diagnostika.
 • Ģeometrisko parametru pārbaude atbilstoši rūpnīcas uzstādījumiem.
 • Telpiskās precizitātes mērīšana.
 • Parametru precizitātes mērīšana, izmantojot lāzera interferometru.
 • Līdzsvarojuma un vibrāciju defektu pārbaude.
 • Tehniskā aprīkojuma pārbaude, balstoties uz vibrācijas parametru analīzi, ko rada dotais aprīkojums (vārpstas, lodveida skrūves) iekārtas darba laikā. Problēmu novēršana un objekta tehniskā stāvokļa izvērtēšana.
 • Sk. standartus ISO 2372 un VDI 2056.
 • Izgatavoto detaļu ražošanas atkārtojamības pārbaude.
scroll arrrow