Robur International
Iekārtu
katalogs
katalogs
lejupielādei
+371 67 45 99 15
Kr. Valdemāra iela 118-515, Riga, LV-1013, Latvija

Reglamentētā tehniskā apkope

Mūsu tehniskās apkopes dienests patstāvīgi nosaka to pasākumu skaitu un apjomu, kādi veicami, lai nodrošinātu Pasūtītāja izmantoto iekārtu stāvokļa uzturēšanu atbilstoši darba gatavībai, un uzņemas atbildību par to izpildi līguma ietvaros, kurš noslēgts attiecīgi par tehniskās apkopes veikšanu. Galvenais mērķis – nodrošināt iekārtu darbspēju ar tām uzstādītajiem parametriem visā līgumā noteiktajā pakalpojuma sniegšanas laika periodā un norādītā budžeta ietvaros.

TA sagatavošana un plānošana

 1. Iekārtas stāvokļa analīze.
 2. TA veikšanas grafika izstrādāšana.
 3. Vajadzīgo resursu nodrošināšana.
 4. TA veikšanā iesaistīto tehnoloģiju izvēle vai izstrādāšana.
 5. TA budžeta izveidošana.

Veicamo darbu komplekss saskaņā ar TA prasībām

 1. Reglamentētās TA veikšana.
 2. Tekošo un kapitālo remontu veikšana.
 3. Nepieciešamo rezerves daļu krājuma izveidošana un uzturēšana.
 4. TA kvalitātes kontrole.
 5. Struktūru un detaļu atjaunošana iekārtām.

Uzlabojumi

 1. TA un iekārtu remonta pilnveidošana.
 2. Izmantoto tehnoloģiju pilnveidošana.
 3. Tehnisko uzlabojumu veikšana iekārtām.
scroll arrrow