Robur International
LV EN RU

Kā palielināt lokšņu apstrādes uzņēmuma konkurētspēju,ieviešot programmatūras nodrošinājumu

Tipiska ražošanas situācija

Jebkuras produkcijas ražošanas process veidojas, ņemot vērā tirgus prasības attiecībā uz produkciju un iekārtu piedāvājumu, ar ko var apmierināt šīs tirgus vajadzības. Šajā procesā iejaucas personiskais un laika faktors, un uzņēmumā tiek veidotas tehnoloģiskās ķēdes, izmantojot atšķirīgu tehniku ar dažādām vairāku ražotāju CNC sistēmām, ar dažādiem kodējumiem, tehniskajiem parametriem, rīkiem, tehnoloģijām un ierobežojumiem. Turklāt, ja uzņēmumam ir arī plašs produktu klāsts, var rasties dažādas problēmas.

Tipiskas problēmas, kas traucē paaugstināt konkurētspēju

Šīs problēmas ir acīmredzamas un labi zināmas, jo rodas katru dienu.  

 • Ilgi tehnoloģiju ieviešanas un korekcijas termiņi.
 • Sarežģīta ražošanas loģistika.
 • Zema iekārtu savstarpējā aizvietojamība un sarežģīta ražošanas uzdevumu pārdale, īpaši, ja notikusi kāda darbgalda piespiedu dīkstāve.
 • Liela cilvēku faktora ietekme “aizmirsu, sajaucu, nepaspēju, neatnācu”.
 • Nav automatizētu sakaru ar loģistiku, pārdošanu, finanšu menedžmentu un citām uzņēmuma struktūrām..

Piedāvātais risinājums

Mēs piedāvājam izmainīt pieeju ražošanas plānošanai, izejot nevis no atsevišķas detaļas, bet no konkrētā gatavā izstrādājuma.

Šī ideja ir samērā viegli īstenojama, ieviešot digitālos risinājumus un programmatūras sistēmas, kas ļauj noteikt vislabāko operāciju secību ražošanas procesa organizēšanai, ņemot vērā visus mainīgos, ieskaitot ražošanas izmaksas trīs līmeņos.

Tehnoloģiju līmenis: programmas lokšņu materiāla štancēšanas, griešanas un liekšanas automātiskai programmēšanai uz 3D modeļu bāzes; ar interaktīvu funkciju, kas ļauj veikt izmaiņas/papildinājumus vai ģenerēt jaunus elementus; ar efektīvu ligzdošanu materiālu patēriņa samazināšanai un parametru funkciju programmēšanai.

Ražošanas līmenis: programmas, kas veido ražošanas plūsmu un ļauj klasificēt detaļas pēc formāta, materiāla, biezumu, pasūtījuma, komplektiem utt.; piešķirt vienu vai vairākas ražošanas plūsmas katrai detaļai un izstrādājumam; ģenerēt programmas saskaņā ar tehnoloģijām, kas piedalās plūsmā, kurā ir iesaistīta izgatavojamā detaļa; nodrošināt maināmu uzdevumu piešķiršanu darbgaldiem ar vai bez CNC  u. tml.

Biznesa organizācijas līmenis: programmatūra atsevišķu ražošanas plūsmas posmu pašizmaksas novērtēšanai, kas ļauj noteikt visas partijas vai atsevišķas detaļas ražošanas izmaksas, ņemot vērā elektroenerģijas, izmantoto materiālu, darbaspēka, materiālu, amortizācijas izmaksas, un automātiski konvertēt cenas galvenajās pasaules valūtās; uzskaita operācijas, kas tiek veiktas Salvagnini sistēmās vai trešās puses izstrādēs (krāsošana, punktmetināšana utt.).

Piedāvāto risinājumu ieviešanas rezultāti

Ražošanas kvalitātes un ātruma paaugstināšana, vienlaikus samazinot izstrādājumu pašizmaksu.

 • Samazinās prasības operatoru kvalifikācijai.
 • Konstruktori saņem līdzekļus, kas ļauj ātri pabeigt vai izmainīt esošos izstrādājumus.
 • Tehnologi saņem elastīgus tehnisko procesu programmēšanas līdzekļus nepieciešamajiem darbgaldiem.
 • Loģistikas un iepirkumu nodaļa saņem materiālus, kas ir pietiekami efektīvai plānošanai.
 • Komercnodaļa saņem elastīgu līdzekli, lai precīzi noteiktu pasūtījuma termiņus un pašizmaksu.
 • Vadība un īpašnieki saņem papildu kvalitātes kontroles līdzekļus un elastīgas iespējas konkurences cīņai tirgū.
Saistītie raksti
Uzņēmuma galvenais mērķis ir saglabāt pozīcijas īpašās lietošanas metinātu kastu ražošanā
Jums ir palikuši neatbildēti jautājumi?
Uzdodiet jautājumu menedžerim

Aizpildot šo veidlapu, jūs brīvprātīgi iesniedzat kompānijai savus personas datus. Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jums jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt informāciju par jūsu personas datu izmantošanu, kā arī prasīt dzēst jūsu datus.

scroll arrrow