Robur International
LV EN RU

Automatizētās sistēmas štancēšanai un apgriešanai
SALVAGNINI S4XE

Vērtējums prece
5
/5
Produktivitāte
5
/5
Precizitāte un atkārtojamība
5
/5
Tehnoloģiskā elastība
5
/5
Tehnisko risinājumu līmenis
5
/5
Investīciju potenciāls
Nosūtīt pieprasījumu
Mēs nosūtīsim jums savu komerciālo piedāvājumu
Apraksts

Viens no labākajiem risinājumiem lokšņu materiāla optimālai sadalīšanai un štancēšanai. Koncentrētas tehnoloģijas, kuras nodrošina augstu darba ražību un tehnoloģisko efektivitāti. Sistēma ar augstu elastības, produktivitātes un automatizācijas pakāpi paaugstinās materiālu plūsmas vadības efektivitāti, veicot loksnes sadali un maksimāli samazinot kopējā atgriezumu daudzuma apjomu. Pateicoties vismūsdienīgākajām vadības metodēm un digitālajam sakaru protokolam, sistēma ir spējīga sasniegt visaugstāko precizitātes un ātruma līmeni, nodrošinot neticamu gatavā izstrādājuma kvalitāti. Var tikt izmantota gan, kā atsevišķa iekārta, gan automatizēto ražošanas līniju sastāvā.

S4Xe: Jūs esat izvēlējušies vislabāko! 

Konstrukcijas īpatnības
Specifikācija (2)

S4Xe programmnodrošinājums

JOB.CONSOLE – tas ir ciparu vadības sistēmā „Six” integrēts programmnodrošinājuma pakešu komplekts, kurš ļauj vadīt un kontrolēt sistēmu grafiskajā režīmā. JOB.CONSOLE sniedz operatoram visu informāciju, kas vajadzīga ražošanas īstenošanai, pateicoties sekojošiem moduļiem:

 • „Salvagnini Console.” Galvenā sistēmas vadības pults, kura ļauj intuitīvā formā saglabāt un rediģēt ražošanas programmas nepastarpināti ar lietotājam draudzīgas grafiskas saskarnes palīdzību un veikt sistēmas daļu pārvietošanu pusautomātiskajā režīmā, vadoties pēc grafiskās saskarnes sniegtajiem norādījumiem.
 • „Maintenance Manager.” Datubāze, kura analizē sistēmas komponentu pārvietošanos un darba ciklus, nodrošinot vienkāršu un sakārtotu tehniskās apkopes operāciju vadību.
 • SDEX. „Salvagnini” izveidots kompilators, kurš interpretē programmas dotās komandas uz ģeometrisko principu bāzes un nosaka ražošanas ciklu, optimizējot metāla loksnes pārvietošanos un cikla ilgumu.
 •  JOBP4Xe. Pielietojumprogramma, kura paredzēta ikdienas ražošanas dinamiskai programmēšanai: operators var uz displeja izveidot programmas secību, tā saukto „uzdevumu” („Job”) vai to sarakstu. JOBP4Xe ļauj noteikt secību, mainīt, un apturēt uzdevumu virknes izpildi, nepārtraucot pašreizējā ražošanas uzdevuma veikšanu.
 • DBHT. Grafiska datubāze, kura ļauj pārbaudīt štances galviņā uzstādītos darba instrumentus. Sistēma brīdina operatoru, ja ir konstatēta nesavienojamība starp uzrādāmo puansona aprīkojumu un izgatavojamo detaļu.
 • „Easy Data.” Integrētais programmnodrošinājums diagnostikai, kas ietver sevī tehniskās dokumentācijas interaktīvās izskatīšanas opciju. „EasyData” piegādā informāciju par katru „Salvagnini” CNC vadības programmas pārvaldīto komponentu, izmantojot fotogrāfijas, detaļu kodus un automātiskos filtrus.

Vienota konstrukcija bez apstāšanās instrumenta nomaiņai: daudzfunkciju štances galviņa

Uzņēmuma „Salvagnini” patentētajai daudzfunkciju štances galviņai ir matrices tipa konstrukcija, kurā izvietotās štancēšanas stacijas aprīkotas ar visiem ražošanai nepieciešamajiem instrumentiem. Atšķirībā no tradicionālajām štancēšanas iekārtām, kurās tiek izmantota viena prese un mehānisms, kurš automātiski novieto puansonus un matrices darba pozīcijā, S4Xe iekārtā vienlaicīgi darbojas tik daudzas preses, cik daudz tai ir instrumentu (līdz pat 96-šiem instrumentiem). Tā rezultātā katrs instruments var darboties gan neatkarīgi, gan kombinēto operāciju sastāvā bez apstāšanās instrumenta nomaiņai. Šāds štances galviņas princips ar atsevišķu presi katrai funkcijai ļauj S4Xe sistēmai atrasties ārpus konkurences, kā attiecībā uz darba cikla laiku, tā attiecībā uz instrumenta nolietojuma termiņiem. Uzņēmums „Salvagnini” piedāvā 5 dažādas daudzfunkciju štances galviņas konfigurācijas ar atšķirīgu pozīciju skaitu, lai iekārta varētu atbilst visdažādākajām klientu ražotņu tehniskajām vajadzībām.

 

Nekādu atkritumu, vienmērīga detaļu komplektu ražošana: integrētās grieznes

Integrētās grieznes ir vienotas konstrukcijas daļa, kurā tās izvietotas blakus daudzfunkciju štances galviņai un tas ir ļāvis izveidot kompaktu, unikālu sistēmu, kura nodrošina augstu darba ražību un lieliskus ekspluatācijas rādītājus. Štancēšanas iekārtas S4Xe grieznes sastāv no diviem neatkarīgiem apakšējiem asmeņiem, kuru garums 500 mm, kuri izvietoti perpendikulāri viens otram, un diviem augšējiem tikpat gariem asmeņiem, kas tāpat izvietoti perpendikulāri, kuri pārvietojas un ir aprīkoti ar sagataves piespiešanas mehānismiem. Grieznes var veikt jebkura garuma griezumus pa garumam abām perpendikulārajām asīm (X un Y) un tas ļauj sadalīt padoto sagatavi vienalga, kāda izmēra daļās neradot metāla atkritumus pēc štancēšanas/griešanas vai vietās, kur loksne tiek saturēta ar piespiešanas mehānisma palīdzību.

Štancēšana un apgriešana (Punch&Cut)

Tradicionālajās sistēmās uz vienas materiāla loksnes izvietotās detaļas tiek nogrieztas un nosūtītas tālāk secībā pa vienai tikai pēc tam, kad pabeigtas visas loksnes štancēšanas operācijas. „Punch&Cut” funkcija no „Salvagnini” savukārt, atpazīstot katrai detaļai paredzēto štancēšanas apstrādi, apvieno tās grupās un atsevišķi apstrādā. Tas paaugstina ražošanas precizitāti un atkārtojamību, jo tiek minimalizēts apstrādes radītie spriegumi materiālā, tiek optimizēta tālākā ražošanas plūsma un vienmērīgi sadalītas ražošanas operācijas, piemēram, detaļu komplektu apstrādes gadījumā vai, ja tiek izgatavots daudz detaļu, kuras bieži atkārtojas (kā tas notiek elastīgajās ražošanas līnijās).

Automātiskā paātrinājumu un palēninājumu regulēšana, cikla garuma saīsināšana: manipulators

Manipulators („Salvagnini” patents) pārvietojas pa vadotnēm, kuras stingri nostiprinātas C-veida konstrukcijas apakšējā daļā, tādējādi paaugstinot pozicionēšanas precizitāti. Tas ir aprīkots ar vieglu, kustīgu mehānisko satvērēju ar 9 satveršanas elementiem un 9 mehāniskiem bāzēšanas balstiem, lai nodrošinātu precīzu centrēšanu un augstu apstrādes procesa drošību. Manipulatoru darbina divi pāri komutējošu bezkontakta motoru: viens pāris izmanto uzņēmuma izstrādāto „handover” („nodošana” ar zobstieņa kustību no viena dzinēja uz otru ) kinemātisko ķēdi, bet otrs pāris – neatkarīgo dzinēju sinhronās vadības loģiku. Tāds risinājums sniedz sekojošās priekšrocības: 

 • Ievērojama dinamikas un manipulatora maksimālā ātruma paaugstināšanos.
 • Cikla laika saīsināšanos, līdz ar to paaugstinot iekārtas produktivitāti.
 • Augstas apstrādes precizitātes nodrošināšanu, pateicoties ideāli nobalansētajai slodzei uz asīm.
 • Dinamisko raksturlielumu uzlabošanos pat apstrādājot biezas loksnes un darot to ar „40” tipa mašīnām (kuras apstrādā 4 m garas loksnes).
 • Augstas precizitātes saglabāšanu visa ceļa garumā.

Instrumentu nomaiņa

Instrumentu nomaiņa, ja tādu prasa ražošanas specifika, aizņem tikai dažas minūtes. Tā ietver instrumentu turētāja magazīnas atbrīvošanu, kura pārvietojas pa trapecveidīgajām vadotnēm, puansona un matrices nomaiņu un magazīnas uzstādīšanu atpakaļ vietā.

Materiālu ielādes iekārtas

Štancēšanas un apgriešanas centrs S4Xe var darboties kopā ar lielu skaitu dažāda veida ielādes iekārtu: sākot no padeves konveijera līdz automātiskajam savācējam, automātiski apkalpojamajām torņveida noliktavām – kā ar vienu torni atsevišķām loksnēm, tā vairāktorņu sistēmas paletēm ar loksnēm. MV noliktava ir automatizēta lokšņu paku glabātava, kuras funkcijās ietilpst atsevišķu lokšņu padošana iekārtai paralēli citu uzdevumu veikšanai. Tāds risinājums glabātavu jomā apmierina plašu vajadzību klāstu, izslēdzot nevajadzīgo materiāla pārvietošanu un vienkāršojot detaļu komplektu ražošanu, kurā tiek izmantoti dažādi izmēri un materiāli.

Produkcijas izlādes iekārtas

Loksnes pēc apstrādes ar štanci un/vai grieznēm var tikt automātiski nosūtītas uz dažādām savākšanas kārbām, uz buferi vai uz vienu vai vairākiem krāvējiem, uz pagaidu noliktavām vai nepastarpināti uz citiem apstrādes centriem. Pagaidu noliktava starpposmā ideāli noder, lai vienmērīgi sadalītu ražošanas procesu, strādājot ar ražošanas līniju. Detaļa pēc izlādes no S4Xe nonāk uz viena no noliktavas plauktiem un tiek pareizi pozicionēta, pateicoties metāla balsta elementam. Atšķirībā no citiem tirgū pieejamajiem risinājumiem, „Salvagnini” pagaidu noliktava neizmanto principu LIFO („last in – first out”, jeb „pēdējais iekšā, pirmais ārā”), bet atkarībā no sekojošā ražošanas plūsmā paredzētā procesa veic pozicionēšanu tā, ka plaukts ar vajadzīgajām detaļām atrodas pretī nākamā procesa padeves konveijeram. Koordinātu izkraušanas robots MC satver štancētās/sagrieztās loksnes un novieto tās uz viena vai vairākiem galdiem ar divu ar piesūcekņiem aprīkotu satveršanas mehānisma taustekļu palīdzību, kuri tiek  pārvietoti pa balsta siju un var pagriezties ap vertikālo asi. Iespēja pagriezt manipulatorus ļauj sakraut detaļas, nodrošinot to orientāciju atbilstoši paredzamajiem turpmākās apstrādes posmiem. Abi manipulatori var darboties, kā atsevišķi, tā vienlaicīgi atkarībā no pārvietojamās detaļas izmēra.

„Salvagnini” automatizācijas koncepcija

„Salvagnini” piedāvā ļoti elastīgas sistēmas, kuras spēj piemēroties jebkurām ražošanas prasībām un ir spējīgas samazināt ražošanas pašizmaksu un aktuālos izdevumus, turklāt ar visu to neatpaliekot no visjaunākajām ražošanas tendencēm un spējot īstenot viskonkurētspējīgākās ražošanas stratēģijas. Pateicoties plašajam materiāla transportēšanas iekārtu diapazonam, S4Xe var darboties automātiskajā režīmā bez cilvēka klātbūtnes un ir viegli integrējams elastīgajās ražošanas sistēmās (AJS un FMS). Dažādais materiālu ielādes un gatavo preču izlādes aprīkojums ļauj optimizēt ražošanas plūsmu, izslēdzot no tās nevajadzīgās operācijas un ar tām saistītos izdevumus un tajā pašā laikā nodrošinot augstu kvalitāti un ražojumu atmaksāšanos.

S4Xe programmnodrošinājums

„Opera-OPS” – tā ir programmnodrošinājuma pakete, kas spēj apmierināt pieprasījumus, kuri tiek saņemti no korporatīvo resursu pārvaldīšanas sistēmām. Šī programma saņem no ERP sistēmām ražošanas uzdevumus, analizē rakstorojošos parametrus, piemēram, skaitu, kodus, nodošanas un pasūtīšanas termiņu prioritātes; ģenerē vienas detaļas programmas, pieslēdzoties CAD/CAM pielikumiem, un rada iekārtas sistēmu darba programmas. Ja ir pieejams pielikums WMS, kurš reālajā laikā pieslēdzas vadības sistēmām, tiek nodrošināta pilnīga jēlmateriālu un pusfabrikātu pārvaldība visa ražošanas procesa garumā, optimizējot plauktu izvietojumu, nodrošinot paku uzglabāšanu un dinamiski atrodot brīvās pozīcijas.

 
Specifikācija Salvagnini S4Xe.30 Salvagnini S4Xe.40
Maksimala griezeja kapacitate 40 kg/mm (terauds) 3048 x 1650 4268 x 1650
Maksimala loksnes diagonale (ar kadu pielaujama sagataves rotacija), mm 3470 4532
Minimalie loksnes izmeri (X x Y koordinatas), mm x mm 370 x 300 370 x 300
Caursisanas tehnologija Многопрессовая головка Многопрессовая головка
Daudzcilindru galvinas apzimejums un instrumenta poziciju skaits H2/76; H3/96; H4/72; H5/64; H6/84 H2/76; H3/96; H4/72; H5/64; H6/84
Caurumsisanas instrumenta nomainas laiks, sek. 0 0
Iespeja vienlaikus izmantot divus vai vairak instrumentus Да Да
Minimalais materiala biezums, mm 0.5 0.5
Maksimalais apstrades biezums, mm 5.0 5.0
Maksimalais caursisanas biezums nerusejosajam teraudam (680 MPa), mm 3.5 3.5
Maksimalais caursisanas biezums aluminijam (200 MPa), mm 2.0 2.0
Zagesanas tehnologija Одновременные или независимые резы по X и Y Одновременные или независимые резы по X и Y
Attaluma regulesana starp asmeniem Автоматическая Автоматическая
Asmenu garums (X un Y koordinatas), mm x mm 500 x 500 500 x 500
Maksimalais caursisanas biezums, mm 5.0 5.0
Maksimalais zagesanas biezums nerusejosajam teraudam (680 MPa), mm 3.5 3.5
Maksimalais zagesanas biezums aluminijam (200 MPa), mm 2.0 2.0
Maksimalais atrums (pacelsanas un nolaisanas), mm/s 132 132
Maksimalais sagataves parvietosanas atrums pa X koordinatu asi, m/min 96 96
Maksimalais darbvarstas atrums, apgr./min 163 163
Maksimalais spiediens, t 30 30
Maksimala X koordinatas atrkustiba, m/c2 15 15
Cikla laika patereta elektroenergija, kW 21.6 21.6
Gaidisanas rezima patereta elektroenergija, kW 0.7 0.7
Maksimalais loksnes biezums ar palielinatu skavu atverumu, mm 5 5
 
Konstrukcijas īpatnības

S4Xe programmnodrošinājums

JOB.CONSOLE – tas ir ciparu vadības sistēmā „Six” integrēts programmnodrošinājuma pakešu komplekts, kurš ļauj vadīt un kontrolēt sistēmu grafiskajā režīmā. JOB.CONSOLE sniedz operatoram visu informāciju, kas vajadzīga ražošanas īstenošanai, pateicoties sekojošiem moduļiem:

 • „Salvagnini Console.” Galvenā sistēmas vadības pults, kura ļauj intuitīvā formā saglabāt un rediģēt ražošanas programmas nepastarpināti ar lietotājam draudzīgas grafiskas saskarnes palīdzību un veikt sistēmas daļu pārvietošanu pusautomātiskajā režīmā, vadoties pēc grafiskās saskarnes sniegtajiem norādījumiem.
 • „Maintenance Manager.” Datubāze, kura analizē sistēmas komponentu pārvietošanos un darba ciklus, nodrošinot vienkāršu un sakārtotu tehniskās apkopes operāciju vadību.
 • SDEX. „Salvagnini” izveidots kompilators, kurš interpretē programmas dotās komandas uz ģeometrisko principu bāzes un nosaka ražošanas ciklu, optimizējot metāla loksnes pārvietošanos un cikla ilgumu.
 •  JOBP4Xe. Pielietojumprogramma, kura paredzēta ikdienas ražošanas dinamiskai programmēšanai: operators var uz displeja izveidot programmas secību, tā saukto „uzdevumu” („Job”) vai to sarakstu. JOBP4Xe ļauj noteikt secību, mainīt, un apturēt uzdevumu virknes izpildi, nepārtraucot pašreizējā ražošanas uzdevuma veikšanu.
 • DBHT. Grafiska datubāze, kura ļauj pārbaudīt štances galviņā uzstādītos darba instrumentus. Sistēma brīdina operatoru, ja ir konstatēta nesavienojamība starp uzrādāmo puansona aprīkojumu un izgatavojamo detaļu.
 • „Easy Data.” Integrētais programmnodrošinājums diagnostikai, kas ietver sevī tehniskās dokumentācijas interaktīvās izskatīšanas opciju. „EasyData” piegādā informāciju par katru „Salvagnini” CNC vadības programmas pārvaldīto komponentu, izmantojot fotogrāfijas, detaļu kodus un automātiskos filtrus.

Vienota konstrukcija bez apstāšanās instrumenta nomaiņai: daudzfunkciju štances galviņa

Uzņēmuma „Salvagnini” patentētajai daudzfunkciju štances galviņai ir matrices tipa konstrukcija, kurā izvietotās štancēšanas stacijas aprīkotas ar visiem ražošanai nepieciešamajiem instrumentiem. Atšķirībā no tradicionālajām štancēšanas iekārtām, kurās tiek izmantota viena prese un mehānisms, kurš automātiski novieto puansonus un matrices darba pozīcijā, S4Xe iekārtā vienlaicīgi darbojas tik daudzas preses, cik daudz tai ir instrumentu (līdz pat 96-šiem instrumentiem). Tā rezultātā katrs instruments var darboties gan neatkarīgi, gan kombinēto operāciju sastāvā bez apstāšanās instrumenta nomaiņai. Šāds štances galviņas princips ar atsevišķu presi katrai funkcijai ļauj S4Xe sistēmai atrasties ārpus konkurences, kā attiecībā uz darba cikla laiku, tā attiecībā uz instrumenta nolietojuma termiņiem. Uzņēmums „Salvagnini” piedāvā 5 dažādas daudzfunkciju štances galviņas konfigurācijas ar atšķirīgu pozīciju skaitu, lai iekārta varētu atbilst visdažādākajām klientu ražotņu tehniskajām vajadzībām.

 

Nekādu atkritumu, vienmērīga detaļu komplektu ražošana: integrētās grieznes

Integrētās grieznes ir vienotas konstrukcijas daļa, kurā tās izvietotas blakus daudzfunkciju štances galviņai un tas ir ļāvis izveidot kompaktu, unikālu sistēmu, kura nodrošina augstu darba ražību un lieliskus ekspluatācijas rādītājus. Štancēšanas iekārtas S4Xe grieznes sastāv no diviem neatkarīgiem apakšējiem asmeņiem, kuru garums 500 mm, kuri izvietoti perpendikulāri viens otram, un diviem augšējiem tikpat gariem asmeņiem, kas tāpat izvietoti perpendikulāri, kuri pārvietojas un ir aprīkoti ar sagataves piespiešanas mehānismiem. Grieznes var veikt jebkura garuma griezumus pa garumam abām perpendikulārajām asīm (X un Y) un tas ļauj sadalīt padoto sagatavi vienalga, kāda izmēra daļās neradot metāla atkritumus pēc štancēšanas/griešanas vai vietās, kur loksne tiek saturēta ar piespiešanas mehānisma palīdzību.

Štancēšana un apgriešana (Punch&Cut)

Tradicionālajās sistēmās uz vienas materiāla loksnes izvietotās detaļas tiek nogrieztas un nosūtītas tālāk secībā pa vienai tikai pēc tam, kad pabeigtas visas loksnes štancēšanas operācijas. „Punch&Cut” funkcija no „Salvagnini” savukārt, atpazīstot katrai detaļai paredzēto štancēšanas apstrādi, apvieno tās grupās un atsevišķi apstrādā. Tas paaugstina ražošanas precizitāti un atkārtojamību, jo tiek minimalizēts apstrādes radītie spriegumi materiālā, tiek optimizēta tālākā ražošanas plūsma un vienmērīgi sadalītas ražošanas operācijas, piemēram, detaļu komplektu apstrādes gadījumā vai, ja tiek izgatavots daudz detaļu, kuras bieži atkārtojas (kā tas notiek elastīgajās ražošanas līnijās).

Automātiskā paātrinājumu un palēninājumu regulēšana, cikla garuma saīsināšana: manipulators

Manipulators („Salvagnini” patents) pārvietojas pa vadotnēm, kuras stingri nostiprinātas C-veida konstrukcijas apakšējā daļā, tādējādi paaugstinot pozicionēšanas precizitāti. Tas ir aprīkots ar vieglu, kustīgu mehānisko satvērēju ar 9 satveršanas elementiem un 9 mehāniskiem bāzēšanas balstiem, lai nodrošinātu precīzu centrēšanu un augstu apstrādes procesa drošību. Manipulatoru darbina divi pāri komutējošu bezkontakta motoru: viens pāris izmanto uzņēmuma izstrādāto „handover” („nodošana” ar zobstieņa kustību no viena dzinēja uz otru ) kinemātisko ķēdi, bet otrs pāris – neatkarīgo dzinēju sinhronās vadības loģiku. Tāds risinājums sniedz sekojošās priekšrocības: 

 • Ievērojama dinamikas un manipulatora maksimālā ātruma paaugstināšanos.
 • Cikla laika saīsināšanos, līdz ar to paaugstinot iekārtas produktivitāti.
 • Augstas apstrādes precizitātes nodrošināšanu, pateicoties ideāli nobalansētajai slodzei uz asīm.
 • Dinamisko raksturlielumu uzlabošanos pat apstrādājot biezas loksnes un darot to ar „40” tipa mašīnām (kuras apstrādā 4 m garas loksnes).
 • Augstas precizitātes saglabāšanu visa ceļa garumā.

Instrumentu nomaiņa

Instrumentu nomaiņa, ja tādu prasa ražošanas specifika, aizņem tikai dažas minūtes. Tā ietver instrumentu turētāja magazīnas atbrīvošanu, kura pārvietojas pa trapecveidīgajām vadotnēm, puansona un matrices nomaiņu un magazīnas uzstādīšanu atpakaļ vietā.

Materiālu ielādes iekārtas

Štancēšanas un apgriešanas centrs S4Xe var darboties kopā ar lielu skaitu dažāda veida ielādes iekārtu: sākot no padeves konveijera līdz automātiskajam savācējam, automātiski apkalpojamajām torņveida noliktavām – kā ar vienu torni atsevišķām loksnēm, tā vairāktorņu sistēmas paletēm ar loksnēm. MV noliktava ir automatizēta lokšņu paku glabātava, kuras funkcijās ietilpst atsevišķu lokšņu padošana iekārtai paralēli citu uzdevumu veikšanai. Tāds risinājums glabātavu jomā apmierina plašu vajadzību klāstu, izslēdzot nevajadzīgo materiāla pārvietošanu un vienkāršojot detaļu komplektu ražošanu, kurā tiek izmantoti dažādi izmēri un materiāli.

Produkcijas izlādes iekārtas

Loksnes pēc apstrādes ar štanci un/vai grieznēm var tikt automātiski nosūtītas uz dažādām savākšanas kārbām, uz buferi vai uz vienu vai vairākiem krāvējiem, uz pagaidu noliktavām vai nepastarpināti uz citiem apstrādes centriem. Pagaidu noliktava starpposmā ideāli noder, lai vienmērīgi sadalītu ražošanas procesu, strādājot ar ražošanas līniju. Detaļa pēc izlādes no S4Xe nonāk uz viena no noliktavas plauktiem un tiek pareizi pozicionēta, pateicoties metāla balsta elementam. Atšķirībā no citiem tirgū pieejamajiem risinājumiem, „Salvagnini” pagaidu noliktava neizmanto principu LIFO („last in – first out”, jeb „pēdējais iekšā, pirmais ārā”), bet atkarībā no sekojošā ražošanas plūsmā paredzētā procesa veic pozicionēšanu tā, ka plaukts ar vajadzīgajām detaļām atrodas pretī nākamā procesa padeves konveijeram. Koordinātu izkraušanas robots MC satver štancētās/sagrieztās loksnes un novieto tās uz viena vai vairākiem galdiem ar divu ar piesūcekņiem aprīkotu satveršanas mehānisma taustekļu palīdzību, kuri tiek  pārvietoti pa balsta siju un var pagriezties ap vertikālo asi. Iespēja pagriezt manipulatorus ļauj sakraut detaļas, nodrošinot to orientāciju atbilstoši paredzamajiem turpmākās apstrādes posmiem. Abi manipulatori var darboties, kā atsevišķi, tā vienlaicīgi atkarībā no pārvietojamās detaļas izmēra.

„Salvagnini” automatizācijas koncepcija

„Salvagnini” piedāvā ļoti elastīgas sistēmas, kuras spēj piemēroties jebkurām ražošanas prasībām un ir spējīgas samazināt ražošanas pašizmaksu un aktuālos izdevumus, turklāt ar visu to neatpaliekot no visjaunākajām ražošanas tendencēm un spējot īstenot viskonkurētspējīgākās ražošanas stratēģijas. Pateicoties plašajam materiāla transportēšanas iekārtu diapazonam, S4Xe var darboties automātiskajā režīmā bez cilvēka klātbūtnes un ir viegli integrējams elastīgajās ražošanas sistēmās (AJS un FMS). Dažādais materiālu ielādes un gatavo preču izlādes aprīkojums ļauj optimizēt ražošanas plūsmu, izslēdzot no tās nevajadzīgās operācijas un ar tām saistītos izdevumus un tajā pašā laikā nodrošinot augstu kvalitāti un ražojumu atmaksāšanos.

S4Xe programmnodrošinājums

„Opera-OPS” – tā ir programmnodrošinājuma pakete, kas spēj apmierināt pieprasījumus, kuri tiek saņemti no korporatīvo resursu pārvaldīšanas sistēmām. Šī programma saņem no ERP sistēmām ražošanas uzdevumus, analizē rakstorojošos parametrus, piemēram, skaitu, kodus, nodošanas un pasūtīšanas termiņu prioritātes; ģenerē vienas detaļas programmas, pieslēdzoties CAD/CAM pielikumiem, un rada iekārtas sistēmu darba programmas. Ja ir pieejams pielikums WMS, kurš reālajā laikā pieslēdzas vadības sistēmām, tiek nodrošināta pilnīga jēlmateriālu un pusfabrikātu pārvaldība visa ražošanas procesa garumā, optimizējot plauktu izvietojumu, nodrošinot paku uzglabāšanu un dinamiski atrodot brīvās pozīcijas.

Rādīt vairāk 8
Specifikācija
Informācija ir pieejama
pilnīgākā versijā
Modeļu rinda
Salvagnini S4Xe.30
3470 Maksimala loksnes diagonale (ar kadu pielaujama sagataves rotacija), mm
21.6 Cikla laika patereta elektroenergija, kW
5 Maksimalais loksnes biezums ar palielinatu skavu atverumu, mm
Salvagnini S4Xe.40
4532 Maksimala loksnes diagonale (ar kadu pielaujama sagataves rotacija), mm
21.6 Cikla laika patereta elektroenergija, kW
5 Maksimalais loksnes biezums ar palielinatu skavu atverumu, mm
Modeļu rinda (2)
Ražotājs

Sākot no 1963.gada, uzņēmums „Salvagnini” ieņem būtisku vietu elastīgās automatizācijas nozarē pateicoties tā ražotajām visaugstākā līmeņa lokšņu apstrādes sistēmām, kuras radītas, lai atbilstu visdažādāko pasūtītāju prasībām visatšķirīgākajās pielietojuma jomās.

līdzīgas preces
Jums ir palikuši neatbildēti jautājumi?
Uzdodiet jautājumu menedžerim

Aizpildot šo veidlapu, jūs brīvprātīgi iesniedzat kompānijai savus personas datus. Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jums jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt informāciju par jūsu personas datu izmantošanu, kā arī prasīt dzēst jūsu datus.

scroll arrrow